هرجا می‌خوای بری سفر، خونه‌تو با خودت ببر!
هم برو سفر هم جایزه ببر
چطوری؟
هرجا می‌خوای بری سفر،
خونه‌تو با خودت ببر!
هم برو سفر هم جایزه ببر
چطوری؟
با ثبت‌نام توی اتاقک و رزرو اقامتگاه برنده شو
جایزه‌ها:
هر هفته چهار سری تجهیزات سفر برای چهار نفر
یک هفته ایران‌گردی با یک همراه برای چهار نفر
عضو اتاقکی؟ پس اینجا کلیک کن