اتاقک‌ها با ظرفیت پذیریش بالا (گروهی)

عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی قلعه امیر خان (دو نفره) قیمت از 66,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36926

قلعه امیر خان (دو نفره)

از 66,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  66,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  66,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  66,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 67,000 تومان در سپیدان‌‌٬اسماعیلی کد 324082

اسماعیلی

از 67,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سپیدان
ظرفیت 10 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  67,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  89,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  78,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری اسحاق و مرضیه (تک نفره ۲) قیمت از 78,000 تومان در بندر ترکمن‌‌٬ کد 57154

اسحاق و مرضیه (تک نفره ۲)

از 78,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  78,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  78,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  78,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کلوت (واحد۱) قیمت از 80,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36796

کلوت (واحد۱)

از 80,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  80,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  80,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  68,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۱) قیمت از 90,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 52826

ننه کلو(واحد۱)

از 90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  90,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  90,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  80,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۲) قیمت از 90,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 111863

ننه کلو(واحد۲)

از 90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  90,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  90,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 100,000 تومان در علی آباد کتول‌‌٬سد کبودوال کد 208809

سد کبودوال

از 100,000 تومان
ویلا در علی آباد کتول
ظرفیت 2 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  120,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  222,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری دریای جنوب (دو نفره ۱) قیمت از 100,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 55309

دریای جنوب (دو نفره ۱)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۱) قیمت از 100,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55053

هزارویک شب (واحد۱)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  120,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۲) قیمت از 100,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55065

هزارویک شب (واحد۲)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  120,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی قلعه امیر خان (سه نفره) قیمت از 100,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36937

قلعه امیر خان (سه نفره)

از 100,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کلوت (واحد۲) قیمت از 105,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36815

کلوت (واحد۲)

از 105,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  105,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  110,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  102,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 3 خوابه قیمت از 111,000 تومان در اسالم‌‌٬حافظ کد 338725

حافظ

از 111,000 تومان
ویلا در اسالم
ظرفیت 10 نفر
3 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  111,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  167,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  111,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی ده نمک (سنتی) قیمت از 120,000 تومان در گرمسار‌‌٬ کد 35502

ده نمک (سنتی)

از 120,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  120,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  120,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  112,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی حافظ(واحد۳) قیمت از 120,000 تومان در ورزنه‌‌٬ کد 53228

حافظ(واحد۳)

از 120,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  120,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی حافظ(واحد۴) قیمت از 120,000 تومان در ورزنه‌‌٬ کد 53242

حافظ(واحد۴)

از 120,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  120,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 134,000 تومان در ماسال‌‌٬میرمحله کد 312123

میرمحله

از 134,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ماسال
ظرفیت 12 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  134,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  189,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  222,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۷) قیمت از 135,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 52838

ننه کلو(واحد۷)

از 135,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  135,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  135,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی حافظ(واحد۱) قیمت از 135,000 تومان در ورزنه‌‌٬ کد 53198

حافظ(واحد۱)

از 135,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  135,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی قلعه امیر خان (چهار نفره) قیمت از 135,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36949

قلعه امیر خان (چهار نفره)

از 135,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  135,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  135,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  135,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کلوت (واحد۳) قیمت از 140,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36827

کلوت (واحد۳)

از 140,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  140,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  136,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۳) قیمت از 150,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55077

هزارویک شب (واحد۳)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  180,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۴) قیمت از 150,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55094

هزارویک شب (واحد۴)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  180,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۵) قیمت از 150,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55116

هزارویک شب (واحد۵)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری دریای جنوب (سه نفره ۱) قیمت از 150,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 55285

دریای جنوب (سه نفره ۱)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری دریای جنوب (سه نفره ۲) قیمت از 150,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 55297

دریای جنوب (سه نفره ۲)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 150,000 تومان در سوادکوه‌‌٬شاه کلا (واحد4) کد 154035

شاه کلا (واحد4)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 15 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه امید (واحد۱) قیمت از 154,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 35704

خانه امید (واحد۱)

از 154,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  154,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  154,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  154,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری اسحاق و مرضیه (دو نفره ۲) قیمت از 156,000 تومان در بندر ترکمن‌‌٬ کد 111877

اسحاق و مرضیه (دو نفره ۲)

از 156,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  156,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  156,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  156,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری اسحاق و مرضیه (دو نفره ۱) قیمت از 156,000 تومان در بندر ترکمن‌‌٬ کد 57162

اسحاق و مرضیه (دو نفره ۱)

از 156,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  156,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  156,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  156,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه نخجیر (واحد۱) قیمت از 160,000 تومان در نراق‌‌٬ کد 36051

خانه نخجیر (واحد۱)

از 160,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  160,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  160,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  160,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه نخجیر (واحد۵) قیمت از 160,000 تومان در نراق‌‌٬ کد 36095

خانه نخجیر (واحد۵)

از 160,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  160,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  160,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  160,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی ده نمک (سه تخته) قیمت از 167,000 تومان در گرمسار‌‌٬ کد 35541

ده نمک (سه تخته)

از 167,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  167,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  95,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی ده نمک (VIP 2) قیمت از 167,000 تومان در گرمسار‌‌٬ کد 35554

ده نمک (VIP 2)

از 167,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  167,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  167,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی ده نمک (دوتخته۲) قیمت از 167,000 تومان در گرمسار‌‌٬ کد 35233

ده نمک (دوتخته۲)

از 167,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  167,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  112,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی قلعه امیر خان (پنج نفره) قیمت از 167,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36963

قلعه امیر خان (پنج نفره)

از 167,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 5 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  167,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  167,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - پانسیون 8 خوابه قیمت از 167,000 تومان در شیراز‌‌٬خوابگاه کوثر ۳ کد 259158

خوابگاه کوثر ۳

از 167,000 تومان
پانسیون در شیراز
ظرفیت 10 نفر
8 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  222,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  279,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 170,000 تومان در کندوان‌‌٬کلبه کوهی(تخته) کد 235115

کلبه کوهی(تخته)

از 170,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در کندوان
ظرفیت 10 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  225,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  225,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - سوئیت کلبه کوهی(بدون تخت) قیمت از 170,000 تومان در کندوان‌‌٬ کد 235127

کلبه کوهی(بدون تخت)

از 170,000 تومان
سوئیت در کندوان
ظرفیت 10 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  225,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  225,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کلوت (واحد۴) قیمت از 170,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36839

کلوت (واحد۴)

از 170,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 5 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  170,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  170,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی حافظ(واحد۲) قیمت از 170,000 تومان در ورزنه‌‌٬ کد 53213

حافظ(واحد۲)

از 170,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  180,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۳) قیمت از 180,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 52850

ننه کلو(واحد۳)

از 180,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  180,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  180,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 180,000 تومان در آمل‌‌٬خانه پیر طاهر کد 53827

خانه پیر طاهر

از 180,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در آمل
ظرفیت نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  180,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  450,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  580,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 189,000 تومان در قلعه‌رودخان ‌‌٬خونه خانم بزرگ کد 264212

خونه خانم بزرگ

از 189,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قلعه‌رودخان
ظرفیت 6 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  189,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  222,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  222,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی ده نمک (دوتخته۱) قیمت از 195,000 تومان در گرمسار‌‌٬ کد 35206

ده نمک (دوتخته۱)

از 195,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در گرمسار
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  195,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  195,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  199,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کلوت (واحد۵) قیمت از 200,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36851

کلوت (واحد۵)

از 200,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 6 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  220,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  204,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی قلعه امیر خان (شش نفره) قیمت از 200,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 36975

قلعه امیر خان (شش نفره)

از 200,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 6 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۶) قیمت از 200,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55140

هزارویک شب (واحد۶)

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی حافظ(واحد۵) قیمت از 200,000 تومان در ورزنه‌‌٬ کد 53256

حافظ(واحد۵)

از 200,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 5 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  250,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی حافظ(واحد۶) قیمت از 200,000 تومان در ورزنه‌‌٬ کد 53270

حافظ(واحد۶)

از 200,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در ورزنه
ظرفیت 5 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 200,000 تومان در سه هزار شهسوار ‌‌٬خانه سنتی نسا کد 53725

خانه سنتی نسا

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سه هزار شهسوار
ظرفیت 4 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  300,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری دریای جنوب (چهار نفره ۱) قیمت از 200,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 91981

دریای جنوب (چهار نفره ۱)

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری حاج آقا محمد (واحد۱) قیمت از 200,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 56831

حاج آقا محمد (واحد۱)

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  138,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 2 خوابه قیمت از 200,000 تومان در سامان‌‌٬پیمان کد 160238

پیمان

از 200,000 تومان
ویلا در سامان
ظرفیت 15 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  250,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - آپارتمان 2 خوابه قیمت از 200,000 تومان در تبریز‌‌٬آقایی (واحد ۱) کد 231844

آقایی (واحد ۱)

از 200,000 تومان
آپارتمان در تبریز
ظرفیت 10 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  400,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  400,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - آپارتمان 1 خوابه قیمت از 200,000 تومان در تبریز‌‌٬آقایی (واحد ۲) کد 231860

آقایی (واحد ۲)

از 200,000 تومان
آپارتمان در تبریز
ظرفیت 4 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  170,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  170,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - آپارتمان 1 خوابه قیمت از 200,000 تومان در تبریز‌‌٬آقایی (واحد ۴) کد 231884

آقایی (واحد ۴)

از 200,000 تومان
آپارتمان در تبریز
ظرفیت 9 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  250,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  250,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 225,000 تومان در شاندیز‌‌٬شاندیز(واحد۲) کد 48984

شاندیز(واحد۲)

از 225,000 تومان
ویلا در شاندیز
ظرفیت 8 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  225,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  335,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  335,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۴) قیمت از 225,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 52862

ننه کلو(واحد۴)

از 225,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 5 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  225,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  225,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه امید (واحد۲) قیمت از 231,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 35714

خانه امید (واحد۲)

از 231,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  231,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  231,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  231,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری اسحاق و مرضیه (سه نفره ۱) قیمت از 234,000 تومان در بندر ترکمن‌‌٬ کد 111885

اسحاق و مرضیه (سه نفره ۱)

از 234,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  234,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  234,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  234,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری اسحاق و مرضیه (سه نفره ۲) قیمت از 234,000 تومان در بندر ترکمن‌‌٬ کد 378026

اسحاق و مرضیه (سه نفره ۲)

از 234,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  234,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  234,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  234,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه نخجیر (واحد۲) قیمت از 240,000 تومان در نراق‌‌٬ کد 36061

خانه نخجیر (واحد۲)

از 240,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  240,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  240,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی سرای صالح (انار) قیمت از 240,000 تومان در برزک‌‌٬ کد 37928

سرای صالح (انار)

از 240,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در برزک
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  240,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  308,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی سرای صالح (گلسرخ) قیمت از 240,000 تومان در برزک‌‌٬ کد 37941

سرای صالح (گلسرخ)

از 240,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در برزک
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  240,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  308,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه نخجیر (واحد۶) قیمت از 240,000 تومان در نراق‌‌٬ کد 36106

خانه نخجیر (واحد۶)

از 240,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نراق
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  240,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  240,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان