اتاقک‌های مناطق روستایی و عشایری

عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ریگ و آفتاب(واحد۱) قیمت از 35,000 تومان در بشرویه‌‌٬ کد 105219

ریگ و آفتاب(واحد۱)

از 35,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بشرویه
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  35,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  35,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  35,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی آس (واحد۴) قیمت از 46,000 تومان در نی ریز‌‌٬ کد 125529

آس (واحد۴)

از 46,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نی ریز
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  46,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  46,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  45,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ریگ و آفتاب(واحد۲) قیمت از 50,000 تومان در بشرویه‌‌٬ کد 105235

ریگ و آفتاب(واحد۲)

از 50,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بشرویه
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  50,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  50,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  50,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری کاه گلی(واحد۱) قیمت از 60,000 تومان در زاهدان‌‌٬ کد 103965

کاه گلی(واحد۱)

از 60,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در زاهدان
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  60,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  90,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  60,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ریگ و آفتاب(واحد۳) قیمت از 66,000 تومان در بشرویه‌‌٬ کد 105243

ریگ و آفتاب(واحد۳)

از 66,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بشرویه
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  66,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  66,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  66,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 67,000 تومان در سپیدان‌‌٬اسماعیلی کد 324082

اسماعیلی

از 67,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سپیدان
ظرفیت 10 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  67,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  89,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  78,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی آس (واحد۲) قیمت از 69,000 تومان در نی ریز‌‌٬ کد 125429

آس (واحد۲)

از 69,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نی ریز
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  69,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  69,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  82,500 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - سوئیت پیر بالایی قیمت از 77,000 تومان در مرند‌‌٬ کد 125775

پیر بالایی

از 77,000 تومان
سوئیت در مرند
ظرفیت 5 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  77,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  110,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  110,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری اسحاق و مرضیه (تک نفره ۲) قیمت از 78,000 تومان در بندر ترکمن‌‌٬ کد 57154

اسحاق و مرضیه (تک نفره ۲)

از 78,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  78,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  78,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  78,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کوچه باغ (۱۲ متری) قیمت از 78,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 324490

کوچه باغ (۱۲ متری)

از 78,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 6 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  78,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  78,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  78,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کوچه باغ (۱۴ متری) قیمت از 78,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 324493

کوچه باغ (۱۴ متری)

از 78,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در شاهرود
ظرفیت 6 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  78,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  78,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  78,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۲) قیمت از 90,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 111863

ننه کلو(واحد۲)

از 90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  90,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  90,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری کاه گلی(واحد۲) قیمت از 90,000 تومان در زاهدان‌‌٬ کد 104000

کاه گلی(واحد۲)

از 90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در زاهدان
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  90,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  90,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  90,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری شیرین و فرهاد(حجله خانه) قیمت از 90,000 تومان در میبد‌‌٬ کد 104768

شیرین و فرهاد(حجله خانه)

از 90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  90,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  90,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  90,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 90,000 تومان در بهشهر‌‌٬مجتمع آرش کد 3769

مجتمع آرش

از 90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  90,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۱) قیمت از 90,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 52826

ننه کلو(واحد۱)

از 90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  90,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  90,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  80,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری سهرورد(واحد۲) قیمت از 90,000 تومان در خدابنده‌‌٬ کد 54421

سهرورد(واحد۲)

از 90,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در خدابنده
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  90,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  90,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ریگ و آفتاب(واحد۴) قیمت از 99,000 تومان در بشرویه‌‌٬ کد 105252

ریگ و آفتاب(واحد۴)

از 99,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بشرویه
ظرفیت 6 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  99,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  1,200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  99,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری آژ(واحد۱) قیمت از 100,000 تومان در گواتر‌‌٬ کد 106083

آژ(واحد۱)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در گواتر
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 100,000 تومان در شاهرود‌‌٬اقامتگاه محمدی کد 106654

اقامتگاه محمدی

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در شاهرود
ظرفیت 3 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  355,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  80,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری شاه کلا (واحد3) قیمت از 100,000 تومان در سوادکوه‌‌٬ کد 154044

شاه کلا (واحد3)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 7 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۱) قیمت از 100,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55053

هزارویک شب (واحد۱)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  120,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۲) قیمت از 100,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55065

هزارویک شب (واحد۲)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  120,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری کلبه کوهی موغان یوردو قیمت از 100,000 تومان در مرند‌‌٬ کد 47867

کلبه کوهی موغان یوردو

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در مرند
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 100,000 تومان در بهشهر‌‌٬التپه (واحد برمایی) کد 6493

التپه (واحد برمایی)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  120,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  120,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری بیژدانه(واحد۱) قیمت از 100,000 تومان در ایزدخواست‌‌٬ کد 104566

بیژدانه(واحد۱)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ایزدخواست
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری گدرسن(واحد۱) قیمت از 100,000 تومان در راز‌‌٬ کد 57042

گدرسن(واحد۱)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در راز
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری گدرسن(واحد۲) قیمت از 100,000 تومان در راز‌‌٬ کد 57055

گدرسن(واحد۲)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در راز
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری دریای جنوب (دو نفره ۱) قیمت از 100,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 55309

دریای جنوب (دو نفره ۱)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری جورگ(چادر دو نفره) قیمت از 100,000 تومان در سپیدان‌‌٬ کد 56656

جورگ(چادر دو نفره)

از 100,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سپیدان
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  100,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری بزرگمهر (واحد۱) قیمت از 110,000 تومان در برغان‌‌٬ کد 56072

بزرگمهر (واحد۱)

از 110,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در برغان
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  110,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  110,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  100,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری تاخره (دو نفره) قیمت از 110,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 37957

تاخره (دو نفره)

از 110,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  110,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  110,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  110,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 110,000 تومان در پاوه‌‌٬نسمه کد 134517

نسمه

از 110,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در پاوه
ظرفیت 5 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  110,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  165,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  135,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 110,000 تومان در کلیبر‌‌٬نجفیان کد 159182

نجفیان

از 110,000 تومان
ویلا در کلیبر
ظرفیت 7 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  110,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  110,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  130,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی آس (واحد۳) قیمت از 115,000 تومان در نی ریز‌‌٬ کد 125503

آس (واحد۳)

از 115,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در نی ریز
ظرفیت 5 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  115,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  115,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  137,500 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 120,000 تومان در سوادکوه‌‌٬دم زنون کد 154047

دم زنون

از 120,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 7 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  120,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  130,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  130,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری کاه گلی(واحد۳) قیمت از 120,000 تومان در زاهدان‌‌٬ کد 104012

کاه گلی(واحد۳)

از 120,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در زاهدان
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  120,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  120,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  120,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری مختار(واحد۱) قیمت از 130,000 تومان در فاروق‌‌٬ کد 104867

مختار(واحد۱)

از 130,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در فاروق
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  130,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  130,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  130,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری مختار(واحد۲) قیمت از 130,000 تومان در فاروق‌‌٬ کد 104875

مختار(واحد۲)

از 130,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در فاروق
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  130,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  130,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  130,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 2 خوابه قیمت از 132,000 تومان در اورامانات‌‌٬سلین کد 111759

سلین

از 132,000 تومان
ویلا در اورامانات
ظرفیت 5 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  132,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  132,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  132,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری کلچال(واحد۱) قیمت از 134,000 تومان در دوهزارشهسوار‌‌٬ کد 48058

کلچال(واحد۱)

از 134,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در دوهزارشهسوار
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  134,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  134,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  134,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۷) قیمت از 135,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 52838

ننه کلو(واحد۷)

از 135,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  135,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  135,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری آژ(واحد۲) قیمت از 135,000 تومان در گواتر‌‌٬ کد 106100

آژ(واحد۲)

از 135,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در گواتر
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  135,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  135,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  111,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری مختار(واحد۳) قیمت از 140,000 تومان در فاروق‌‌٬ کد 104885

مختار(واحد۳)

از 140,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در فاروق
ظرفیت 6 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  140,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  140,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  140,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری بیژدانه(واحد۲) قیمت از 150,000 تومان در ایزدخواست‌‌٬ کد 104575

بیژدانه(واحد۲)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ایزدخواست
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری کاه گلی(واحد۴) قیمت از 150,000 تومان در زاهدان‌‌٬ کد 104024

کاه گلی(واحد۴)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در زاهدان
ظرفیت 5 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری گدرسن(واحد۳) قیمت از 150,000 تومان در راز‌‌٬ کد 57066

گدرسن(واحد۳)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در راز
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری جورگ(چادر سه نفره) قیمت از 150,000 تومان در سپیدان‌‌٬ کد 56665

جورگ(چادر سه نفره)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سپیدان
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری سهرورد(واحد۱) قیمت از 150,000 تومان در خدابنده‌‌٬ کد 54413

سهرورد(واحد۱)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در خدابنده
ظرفیت 5 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری دریای جنوب (سه نفره ۱) قیمت از 150,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 55285

دریای جنوب (سه نفره ۱)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری دریای جنوب (سه نفره ۲) قیمت از 150,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 55297

دریای جنوب (سه نفره ۲)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۳) قیمت از 150,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55077

هزارویک شب (واحد۳)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  180,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۴) قیمت از 150,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55094

هزارویک شب (واحد۴)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  180,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۵) قیمت از 150,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55116

هزارویک شب (واحد۵)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 150,000 تومان در رشت‌‌٬ماشاتوک کد 19516

ماشاتوک

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در رشت
ظرفیت نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  300,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  250,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری چالکده (واحد۱) قیمت از 150,000 تومان در بهشهر‌‌٬ کد 6562

چالکده (واحد۱)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری چالکده (واحد۲) قیمت از 150,000 تومان در بهشهر‌‌٬ کد 6572

چالکده (واحد۲)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری چالکده (واحد۳) قیمت از 150,000 تومان در بهشهر‌‌٬ کد 6582

چالکده (واحد۳)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری چالکده (واحد۴) قیمت از 150,000 تومان در بهشهر‌‌٬ کد 6592

چالکده (واحد۴)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری چالکده (واحد۵) قیمت از 150,000 تومان در بهشهر‌‌٬ کد 6603

چالکده (واحد۵)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری چالکده (واحد۶) قیمت از 150,000 تومان در بهشهر‌‌٬ کد 6613

چالکده (واحد۶)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری چالکده (واحد۷) قیمت از 150,000 تومان در بهشهر‌‌٬ کد 6623

چالکده (واحد۷)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری چالکده (واحد۸) قیمت از 150,000 تومان در بهشهر‌‌٬ کد 6633

چالکده (واحد۸)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری چالکده (واحد۹) قیمت از 150,000 تومان در بهشهر‌‌٬ کد 6644

چالکده (واحد۹)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری چالکده (واحد۱۰) قیمت از 150,000 تومان در بهشهر‌‌٬ کد 6655

چالکده (واحد۱۰)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری چالکده (واحد۱۱) قیمت از 150,000 تومان در بهشهر‌‌٬ کد 6665

چالکده (واحد۱۱)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری چالکده (واحد۱۲) قیمت از 150,000 تومان در بهشهر‌‌٬ کد 6675

چالکده (واحد۱۲)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بهشهر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 150,000 تومان در میبد‌‌٬گل انار کد 106219

گل انار

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 3 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  135,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری گل گندم قیمت از 150,000 تومان در میبد‌‌٬ کد 106237

گل گندم

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  135,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری بهارسنجد قیمت از 150,000 تومان در میبد‌‌٬ کد 106252

بهارسنجد

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  135,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری بهارنارنج قیمت از 150,000 تومان در میبد‌‌٬ کد 106267

بهارنارنج

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  135,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 150,000 تومان در سوادکوه‌‌٬شاه کلا (واحد4) کد 154035

شاه کلا (واحد4)

از 150,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 15 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 2 خوابه قیمت از 150,000 تومان در لیسار‌‌٬لیسار کد 129874

لیسار

از 150,000 تومان
ویلا در لیسار
ظرفیت 7 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  150,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 154,000 تومان در پاوه‌‌٬رشیدی کد 150269

رشیدی

از 154,000 تومان
ویلا در پاوه
ظرفیت 5 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  154,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  176,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  160,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری اسحاق و مرضیه (دو نفره ۲) قیمت از 156,000 تومان در بندر ترکمن‌‌٬ کد 111877

اسحاق و مرضیه (دو نفره ۲)

از 156,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  156,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  156,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  156,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری اسحاق و مرضیه (دو نفره ۱) قیمت از 156,000 تومان در بندر ترکمن‌‌٬ کد 57162

اسحاق و مرضیه (دو نفره ۱)

از 156,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  156,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  156,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  156,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هنگامی (واحد۱) قیمت از 156,000 تومان در هنگام‌‌٬ کد 55937

هنگامی (واحد۱)

از 156,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در هنگام
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  156,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  156,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  156,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 3 خوابه قیمت از 160,000 تومان در شیرگاه‌‌٬رضایی کد 105397

رضایی

از 160,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در شیرگاه
ظرفیت 4 نفر
3 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  160,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  180,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  145,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 160,000 تومان در علی آباد کتول‌‌٬نظری کد 140218

نظری

از 160,000 تومان
ویلا در علی آباد کتول
ظرفیت 8 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  160,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  165,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  160,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری بزرگمهر (واحد۲) قیمت از 165,000 تومان در برغان‌‌٬ کد 56086

بزرگمهر (واحد۲)

از 165,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در برغان
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  165,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  165,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا اسیوند قیمت از 165,000 تومان در سامان‌‌٬ کد 48687

اسیوند

از 165,000 تومان
ویلا در سامان
ظرفیت 6 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  165,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  220,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  220,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 3 خوابه قیمت از 167,000 تومان در قشم‌‌٬تاخره (سه نفره) کد 37971

تاخره (سه نفره)

از 167,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 3 نفر
3 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  167,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  167,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - آپارتمان 2 خوابه قیمت از 167,000 تومان در بجنورد‌‌٬پیرزاده کد 297704

پیرزاده

از 167,000 تومان
آپارتمان در بجنورد
ظرفیت 4 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  167,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  167,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  167,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 168,000 تومان در چابکسر‌‌٬کلبه کد 151341

کلبه

از 168,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در چابکسر
ظرفیت 4 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  168,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  248,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  248,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 168,000 تومان در ماسال‌‌٬لاله کد 22703

لاله

از 168,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ماسال
ظرفیت 7 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  168,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  300,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  300,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری الیما(واحد۱) قیمت از 168,000 تومان در ایذه‌‌٬ کد 54443

الیما(واحد۱)

از 168,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ایذه
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  168,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  230,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  230,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - سوئیت کلبه ای 2 خوابه قیمت از 169,000 تومان در رودسر‌‌٬کلبه رودسر کد 208365

کلبه رودسر

از 169,000 تومان
سوئیت کلبه ای در رودسر
ظرفیت 8 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  169,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  199,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  222,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 170,000 تومان در کندوان‌‌٬کلبه کوهی(تخته) کد 235115

کلبه کوهی(تخته)

از 170,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در کندوان
ظرفیت 10 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  225,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  225,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - سوئیت کلبه کوهی(بدون تخت) قیمت از 170,000 تومان در کندوان‌‌٬ کد 235127

کلبه کوهی(بدون تخت)

از 170,000 تومان
سوئیت در کندوان
ظرفیت 10 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  225,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  225,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - سوئیت آغوزبن قیمت از 170,000 تومان در سوادکوه‌‌٬ کد 154040

آغوزبن

از 170,000 تومان
سوئیت در سوادکوه
ظرفیت 5 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  170,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  170,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 170,000 تومان در الموت‌‌٬ابراهیمی کد 146996

ابراهیمی

از 170,000 تومان
ویلا در الموت
ظرفیت 5 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  175,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری سرای بهشت(واحد۱) قیمت از 170,000 تومان در بافق‌‌٬ کد 54588

سرای بهشت(واحد۱)

از 170,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بافق
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  170,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  170,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری سرای بهشت(واحد۲) قیمت از 170,000 تومان در بافق‌‌٬ کد 54599

سرای بهشت(واحد۲)

از 170,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بافق
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  170,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 2 خوابه قیمت از 170,000 تومان در ماسال‌‌٬طاسکو(واحد۲) کد 49830

طاسکو(واحد۲)

از 170,000 تومان
ویلا در ماسال
ظرفیت 10 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  170,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  230,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  280,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۳) قیمت از 180,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 52850

ننه کلو(واحد۳)

از 180,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  180,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  180,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 180,000 تومان در آمل‌‌٬خانه پیر طاهر کد 53827

خانه پیر طاهر

از 180,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در آمل
ظرفیت نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  180,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  450,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  580,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری کاه گلی(واحد۵) قیمت از 180,000 تومان در زاهدان‌‌٬ کد 104037

کاه گلی(واحد۵)

از 180,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در زاهدان
ظرفیت 6 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  180,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  180,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  180,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری آژ(واحد۳) قیمت از 180,000 تومان در گواتر‌‌٬ کد 106114

آژ(واحد۳)

از 180,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در گواتر
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  180,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  180,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  148,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کاروانسرا میاندشت (واحد4) قیمت از 185,000 تومان در میامی ‌‌٬ کد 159828

کاروانسرا میاندشت (واحد4)

از 185,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در میامی
ظرفیت 1 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  185,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  185,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  185,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 189,000 تومان در قلعه‌رودخان ‌‌٬خونه خانم بزرگ کد 264212

خونه خانم بزرگ

از 189,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قلعه‌رودخان
ظرفیت 6 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  189,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  222,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  222,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری دریای جنوب (چهار نفره ۱) قیمت از 200,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 91981

دریای جنوب (چهار نفره ۱)

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 200,000 تومان در سوادکوه‌‌٬مهاد کد 154053

مهاد

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 8 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 200,000 تومان در سوادکوه‌‌٬کالیکا کد 154059

کالیکا

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 8 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری گدرسن(واحد۴) قیمت از 200,000 تومان در راز‌‌٬ کد 57077

گدرسن(واحد۴)

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در راز
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری بیژدانه(واحد۳) قیمت از 200,000 تومان در ایزدخواست‌‌٬ کد 104594

بیژدانه(واحد۳)

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در ایزدخواست
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری شیرین و فرهاد(فرهنگ) قیمت از 200,000 تومان در میبد‌‌٬ کد 104757

شیرین و فرهاد(فرهنگ)

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در میبد
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  135,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری جورگ(چادر چهارنفره) قیمت از 200,000 تومان در سپیدان‌‌٬ کد 56674

جورگ(چادر چهارنفره)

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سپیدان
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری حاج آقا محمد (واحد۱) قیمت از 200,000 تومان در شاهرود‌‌٬ کد 56831

حاج آقا محمد (واحد۱)

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در شاهرود
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  138,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 200,000 تومان در سه هزار شهسوار ‌‌٬خانه سنتی نسا کد 53725

خانه سنتی نسا

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سه هزار شهسوار
ظرفیت 4 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  300,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 200,000 تومان در بافق‌‌٬خانه معمار کد 54686

خانه معمار

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بافق
ظرفیت 4 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هزارویک شب (واحد۶) قیمت از 200,000 تومان در صفا شهر فارس‌‌٬ کد 55140

هزارویک شب (واحد۶)

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در صفا شهر فارس
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری مدالی (واحد ۱) قیمت از 200,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 36987

مدالی (واحد ۱)

از 200,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  140,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری کلچال(واحد۲) قیمت از 201,000 تومان در دوهزارشهسوار‌‌٬ کد 48072

کلچال(واحد۲)

از 201,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در دوهزارشهسوار
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  201,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  201,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  201,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری رئیس(واحد۳) قیمت از 220,000 تومان در دنا‌‌٬ کد 54295

رئیس(واحد۳)

از 220,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در دنا
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  220,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  220,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری آشتیان (واحد۱) قیمت از 220,000 تومان در نائین‌‌٬ کد 50262

آشتیان (واحد۱)

از 220,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در نائین
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  220,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  220,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  220,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 2 خوابه قیمت از 220,000 تومان در کلیبر‌‌٬گندم کد 51150

گندم

از 220,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در کلیبر
ظرفیت 5 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  220,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  220,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  150,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 2 خوابه قیمت از 220,000 تومان در دیلمان‌‌٬اسپیلی کد 14357

اسپیلی

از 220,000 تومان
ویلا در دیلمان
ظرفیت 9 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  220,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  275,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  350,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری بزرگمهر (واحد۳) قیمت از 220,000 تومان در برغان‌‌٬ کد 56125

بزرگمهر (واحد۳)

از 220,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در برغان
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  220,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  220,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 220,000 تومان در سوادکوه‌‌٬تسی کلا (واحد1) کد 154069

تسی کلا (واحد1)

از 220,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سوادکوه
ظرفیت 8 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  220,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  240,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  220,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 220,000 تومان در فومن‌‌٬ثنا کد 111647

ثنا

از 220,000 تومان
ویلا در فومن
ظرفیت 6 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  220,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  275,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  330,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 220,000 تومان در حیران‌‌٬حیران (واحد9) کد 158567

حیران (واحد9)

از 220,000 تومان
ویلا در حیران
ظرفیت 5 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  220,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  275,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  275,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 222,000 تومان در ماسال‌‌٬کاوکار کد 267576

کاوکار

از 222,000 تومان
ویلا در ماسال
ظرفیت 6 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  222,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  312,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  334,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری خالو منصور (چهار نفره ۲) قیمت از 223,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 55925

خالو منصور (چهار نفره ۲)

از 223,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  223,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  223,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  160,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری تاخره (چهار نفره) قیمت از 223,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 38001

تاخره (چهار نفره)

از 223,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  223,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  223,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  223,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری ننه کلو(واحد۴) قیمت از 225,000 تومان در سبزوار‌‌٬ کد 52862

ننه کلو(واحد۴)

از 225,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سبزوار
ظرفیت 5 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  225,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  225,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری جورگ(دو نفره) قیمت از 225,000 تومان در سپیدان‌‌٬ کد 56581

جورگ(دو نفره)

از 225,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در سپیدان
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  225,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  225,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  250,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 225,000 تومان در سنندج‌‌٬دلشاد کد 130029

دلشاد

از 225,000 تومان
ویلا در سنندج
ظرفیت 4 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  225,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  250,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  250,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری اسحاق و مرضیه (سه نفره ۱) قیمت از 234,000 تومان در بندر ترکمن‌‌٬ کد 111885

اسحاق و مرضیه (سه نفره ۱)

از 234,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  234,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  234,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  234,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری اسحاق و مرضیه (سه نفره ۲) قیمت از 234,000 تومان در بندر ترکمن‌‌٬ کد 378026

اسحاق و مرضیه (سه نفره ۲)

از 234,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در بندر ترکمن
ظرفیت نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  234,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  234,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  234,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری هنگامی (واحد۲) قیمت از 235,000 تومان در هنگام‌‌٬ کد 55947

هنگامی (واحد۲)

از 235,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در هنگام
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  235,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  235,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  235,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری جیما (شش نفره ۲) قیمت از 240,000 تومان در قشم‌‌٬ کد 52698

جیما (شش نفره ۲)

از 240,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  240,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  240,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  240,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه روستایی و عشایری 1 خوابه قیمت از 240,000 تومان در قشم‌‌٬جیما (شش نفره ۱) کد 52706

جیما (شش نفره ۱)

از 240,000 تومان
اقامتگاه روستایی و عشایری در قشم
ظرفیت 6 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  240,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  240,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  140,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - ویلا 3 خوابه قیمت از 242,000 تومان در حیران‌‌٬حیران (واحد8) کد 158549

حیران (واحد8)

از 242,000 تومان
ویلا در حیران
ظرفیت 5 نفر
3 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  242,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  297,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  297,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کاروانسرا میاندشت (واحد1) قیمت از 245,000 تومان در میامی ‌‌٬ کد 159803

کاروانسرا میاندشت (واحد1)

از 245,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در میامی
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  245,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  245,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  245,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کاروانسرا میاندشت (واحد2) قیمت از 245,000 تومان در میامی ‌‌٬ کد 159818

کاروانسرا میاندشت (واحد2)

از 245,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در میامی
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  245,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  245,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  245,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
1 - اقامتگاه بوم‌گردی کاروانسرا میاندشت (واحد3) قیمت از 245,000 تومان در میامی ‌‌٬ کد 159823

کاروانسرا میاندشت (واحد3)

از 245,000 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در میامی
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  245,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  245,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  245,000 تومان