ویژه الکام‌استارز97

عکس پیش فرض اتاقک
1 - مسافرخانه صدریه (واحد ۳) قیمت از 162,000 تومان در ‌‌٬ کد 154286

صدریه (واحد ۳)

از 162,000 تومان
مسافرخانه در
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  162,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  162,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  162,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 30% تخفیف
1 - مسافرخانه سهند (۲ نفره ۲) قیمت از 242,000 تومان در تهران‌‌٬ کد 150639
۱۲ آذر تا ۳۰ بهمن
72,600 تومان تخفیف

سهند (۲ نفره ۲)

242,000 تومان از 169,400 تومان
مسافرخانه در تهران
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  242,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  242,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  242,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 30% تخفیف
1 - مسافرخانه سهند (۲ نفره ۱) قیمت از 242,000 تومان در تهران‌‌٬ کد 150665
۱۲ آذر تا ۳۰ بهمن
72,600 تومان تخفیف

سهند (۲ نفره ۱)

242,000 تومان از 169,400 تومان
مسافرخانه در تهران
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  242,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  242,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  242,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 38% تخفیف
1 - مسافرخانه سهند (۳ نفره 2) قیمت از 363,000 تومان در تهران‌‌٬ کد 150585
۱۲ آذر تا ۳۰ بهمن
137,940 تومان تخفیف

سهند (۳ نفره 2)

363,000 تومان از 225,060 تومان
مسافرخانه در تهران
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  363,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  363,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  363,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 38% تخفیف
1 - مسافرخانه سهند (۳ نفره 1) قیمت از 363,000 تومان در تهران‌‌٬ کد 150613
۱۲ آذر تا ۳۰ بهمن
137,940 تومان تخفیف

سهند (۳ نفره 1)

363,000 تومان از 225,060 تومان
مسافرخانه در تهران
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  363,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  363,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  363,000 تومان