اميد مولوى مقدم


تایید شده‌ها

  • تلفن همراه
  • پست الکترونیک

سلام من اميد مولوى مقدم هستم!

دكتراى عمران از دانشكده ى عمران دانشگاه صنعتى شريف تهران اهل خرم آباد لرستان و ساكن تهران ، متولد ٩ مرداد ١٣٥٧