امید سلمانپور


تایید شده‌ها

  • تلفن همراه

سلام من امید سلمانپور هستم!

دانشجوی دکتری زبان انگلیسی ، دبیر دبیرستان و مدرس دانشگاه فرهنگیان