سید علی سیدحسنی


تایید شده‌ها

  • تلفن همراه

سلام من سید علی سیدحسنی هستم!

اصالتا یزدی و دارای لیسانس اقتصادبازرگانی هستم به سفر وگردشگری علاقه خاصی دارم و اکثر شهرها را رفتم