جمشید دلخاک


تایید شده‌ها

  • تلفن همراه

سلام من جمشید دلخاک هستم!

چهارشنبه ساعت پنج صبح وارد شیراز میشوم تا ظهر پنجشنبه چهار نفر هستیم نیاز به محلی بدون پله با سرویس بهداشتی فرنگی هستیم