فاطمه قبیدل بیجی


تایید شده‌ها

  • تلفن همراه

سلام من فاطمه قبیدل بیجی هستم!

ساعت ورود بنده به هتل ممکن است نیمه شب باشد.از لحاظ پذیرش در آن ساعت مشکلی وجود ندارد؟