مسعود غفارپور


تایید شده‌ها

  • تلفن همراه

سلام من مسعود غفارپور هستم!

من اهل اصفهانم. حدود ۲۰ ساله که در زمینه ساخت سنتور فعالیت می‌کنم، مجسمه های چوبی می‌سازم و در بازی شطرنج رتبه ۱۸۰۰ جهانی رو کسب کردم. در حال حاضر میزبان هموطنانم در شهر اصفهانم و سعی می‌کنم شرایط خوبی برای اقامت عزیزان فراهم کنم.