ماندانا شجاعی


سلام من ماندانا شجاعی هستم!

عاشق مسافرت هستم، و دوست دارم اقامتگاه خوبی برای مهمان هایم فراهم کنم که خاطره ای خوب از یزد داشته باشند