شناسه اقامتگاه:

( نظر)
امکانات

ساعت ورود

ساعت خروج

تختخواب
درباره میزبان
قوانین صاحب‌خانه
مهم

موقعیت حدودی

آدرس و موقعیت دقیق اقامتگاه، پس از رزرو برای شما ارسال خواهد شد.

:مجموع امتیازات اقامتگاه
:امنیت محله
:نحوه پذیرش میزبان
:نظافت و تمیزی اقامتگاه
:ارتباط با میزبان
:ارزش کلی اقامتگاه
:صحت اطلاعات اقامتگاه