اتاقک‌های تخفیف‌دار

عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 15% تخفیف
1 - آپارتمان 1 خوابه قیمت از 85,000 تومان در مشهد‌‌٬جهانگیر(واحد ۳) کد 237389
۲۱ مهر تا ۲۱ اسفند
12,750 تومان تخفیف

جهانگیر(واحد ۳)

85,000 تومان از 72,250 تومان
آپارتمان در مشهد
ظرفیت 5 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  85,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  300,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  280,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 15% تخفیف
1 - آپارتمان 1 خوابه قیمت از 85,000 تومان در مشهد‌‌٬جهانگیر(واحد ۱) کد 237357
۲۱ مهر تا ۲۱ اسفند
12,750 تومان تخفیف

جهانگیر(واحد ۱)

85,000 تومان از 72,250 تومان
آپارتمان در مشهد
ظرفیت 5 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  85,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  300,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  280,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 15% تخفیف
1 - آپارتمان 1 خوابه قیمت از 85,000 تومان در مشهد‌‌٬جهانگیر(واحد ۲) کد 237369
۲۱ مهر تا ۲۱ اسفند
12,750 تومان تخفیف

جهانگیر(واحد ۲)

85,000 تومان از 72,250 تومان
آپارتمان در مشهد
ظرفیت 5 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  85,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  300,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  280,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 8% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی اسکندر (واحد۱) قیمت از 89,000 تومان در خور و بیابانک‌‌٬ کد 37812
۱۴ مهر تا ۲۱ اسفند
7,120 تومان تخفیف

اسکندر (واحد۱)

89,000 تومان از 81,880 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در خور و بیابانک
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  89,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  89,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  89,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 10% تخفیف
1 - آپارتمان 1 خوابه قیمت از 134,000 تومان در کرمان‌‌٬اسماعیلی کد 331127
۶ بهمن تا ۲۹ اسفند
13,400 تومان تخفیف

اسماعیلی

134,000 تومان از 120,600 تومان
آپارتمان در کرمان
ظرفیت 2 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  134,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  134,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  167,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 15% تخفیف
1 - آپارتمان مهتاب قیمت از 140,000 تومان در قم‌‌٬ کد 55614
۸ دی تا ۲۸ اسفند
21,000 تومان تخفیف

مهتاب

140,000 تومان از 119,000 تومان
آپارتمان در قم
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  140,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  150,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 50% تخفیف
1 - هتل سنتی نه چم (گلشن-یک تخته) قیمت از 200,000 تومان در کاشان‌‌٬ کد 34089
۶ بهمن تا ۱۹ اسفند
100,000 تومان تخفیف

نه چم (گلشن-یک تخته)

200,000 تومان از 100,000 تومان
هتل سنتی در کاشان
ظرفیت 1 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 50% تخفیف
1 - هتل سنتی نه چم (امین-یک تخته) قیمت از 200,000 تومان در کاشان‌‌٬ کد 34007
۶ بهمن تا ۱۹ اسفند
100,000 تومان تخفیف

نه چم (امین-یک تخته)

200,000 تومان از 100,000 تومان
هتل سنتی در کاشان
ظرفیت 1 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 50% تخفیف
1 - هتل سنتی نه چم (یاسین-یک تخته) قیمت از 200,000 تومان در کاشان‌‌٬ کد 33927
۶ بهمن تا ۱۹ اسفند
100,000 تومان تخفیف

نه چم (یاسین-یک تخته)

200,000 تومان از 100,000 تومان
هتل سنتی در کاشان
ظرفیت 1 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  200,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  200,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 20% تخفیف
1 - آپارتمان 2 خوابه قیمت از 200,000 تومان در همدان‌‌٬دره مرادبیگ کد 208787
۲۲ آبان تا ۱۵ اسفند
40,000 تومان تخفیف

دره مرادبیگ

200,000 تومان از 160,000 تومان
آپارتمان در همدان
ظرفیت 6 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  200,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  250,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  222,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 50% تخفیف
1 - هتل سنتی نه چم (شهرزاد-دوتخته) قیمت از 310,000 تومان در کاشان‌‌٬ کد 34149
۶ بهمن تا ۱۹ اسفند
155,000 تومان تخفیف

نه چم (شهرزاد-دوتخته)

310,000 تومان از 155,000 تومان
هتل سنتی در کاشان
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  310,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  310,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  310,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 10% تخفیف
1 - آپارتمان 1 خوابه قیمت از 312,000 تومان در چالوس‌‌٬فلامینگو (سه تخته 2) کد 351757
۱۴ بهمن تا ۱۰ اسفند
31,200 تومان تخفیف

فلامینگو (سه تخته 2)

312,000 تومان از 280,800 تومان
آپارتمان در چالوس
ظرفیت 3 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  312,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  312,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  312,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 10% تخفیف
1 - هتل آپارتمان 1 خوابه قیمت از 312,000 تومان در چالوس‌‌٬فلامینگو (سه تخته 1) کد 351754
۱۴ بهمن تا ۱۱ اسفند
31,200 تومان تخفیف

فلامینگو (سه تخته 1)

312,000 تومان از 280,800 تومان
هتل آپارتمان در چالوس
ظرفیت 3 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  312,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  312,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  312,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 50% تخفیف
1 - هتل سنتی نه چم (مهیاس-دو تخته) قیمت از 330,000 تومان در کاشان‌‌٬ کد 34138
۶ بهمن تا ۱۹ اسفند
165,000 تومان تخفیف

نه چم (مهیاس-دو تخته)

330,000 تومان از 165,000 تومان
هتل سنتی در کاشان
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  330,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  330,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  330,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 8% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی اسکندر (واحد۵) قیمت از 330,000 تومان در خور و بیابانک‌‌٬ کد 37854
۱۴ مهر تا ۲۱ اسفند
26,400 تومان تخفیف

اسکندر (واحد۵)

330,000 تومان از 303,600 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در خور و بیابانک
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  330,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  330,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  133,500 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 8% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی اسکندر (واحد۴) قیمت از 330,000 تومان در خور و بیابانک‌‌٬ کد 37841
۱۴ مهر تا ۲۱ اسفند
26,400 تومان تخفیف

اسکندر (واحد۴)

330,000 تومان از 303,600 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در خور و بیابانک
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  330,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  330,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  133,500 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 8% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی اسکندر (واحد۳) قیمت از 330,000 تومان در خور و بیابانک‌‌٬ کد 37830
۱۴ مهر تا ۲۱ اسفند
26,400 تومان تخفیف

اسکندر (واحد۳)

330,000 تومان از 303,600 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در خور و بیابانک
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  330,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  330,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  133,500 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 8% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی اسکندر (واحد۲) قیمت از 330,000 تومان در خور و بیابانک‌‌٬ کد 37821
۱۴ مهر تا ۲۱ اسفند
26,400 تومان تخفیف

اسکندر (واحد۲)

330,000 تومان از 303,600 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در خور و بیابانک
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  330,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  330,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  133,500 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 35% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه شما (۲۰۵) قیمت از 332,000 تومان در یزد‌‌٬ کد 286194
۱۶ دی تا ۱ اسفند
116,200 تومان تخفیف

خانه شما (۲۰۵)

332,000 تومان از 215,800 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در یزد
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  332,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  332,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  332,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 35% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه شما (۲۰۱) قیمت از 332,000 تومان در یزد‌‌٬ کد 286181
۱۶ دی تا ۱ اسفند
116,200 تومان تخفیف

خانه شما (۲۰۱)

332,000 تومان از 215,800 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در یزد
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  332,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  332,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  245,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 35% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه شما (۲۰۲) قیمت از 332,000 تومان در یزد‌‌٬ کد 286185
۱۶ دی تا ۱ اسفند
116,200 تومان تخفیف

خانه شما (۲۰۲)

332,000 تومان از 215,800 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در یزد
ظرفیت 2 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  332,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  332,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  245,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 40% تخفیف
1 - ویلا 1 خوابه قیمت از 335,000 تومان در ساری‌‌٬صالح آباد کد 159686
۳ مهر تا ۲۵ اسفند
134,000 تومان تخفیف

صالح آباد

335,000 تومان از 201,000 تومان
ویلا در ساری
ظرفیت 7 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  335,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  445,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  700,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 40% تخفیف
1 - هتل آپارتمان 1 خوابه قیمت از 373,000 تومان در اصفهان‌‌٬ونوس (دو نفره ۱) کد 149008
۲۷ آذر تا ۱۰ اسفند
149,200 تومان تخفیف

ونوس (دو نفره ۱)

373,000 تومان از 223,800 تومان
هتل آپارتمان در اصفهان
ظرفیت 2 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  373,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  373,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  373,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 40% تخفیف
1 - هتل آپارتمان 1 خوابه قیمت از 373,000 تومان در اصفهان‌‌٬ونوس (دو نفره ۲) کد 149012
۲۷ آذر تا ۱۰ اسفند
149,200 تومان تخفیف

ونوس (دو نفره ۲)

373,000 تومان از 223,800 تومان
هتل آپارتمان در اصفهان
ظرفیت 2 نفر
1 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  373,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  373,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  373,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 16% تخفیف
1 - ویلا 2 خوابه قیمت از 400,000 تومان در بابلسر‌‌٬مرضیه (چهار نفره ۲) کد 56728
۱۸ بهمن تا ۲۵ اسفند
64,000 تومان تخفیف

مرضیه (چهار نفره ۲)

400,000 تومان از 336,000 تومان
ویلا در بابلسر
ظرفیت 4 نفر
2 اتاق خواب
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  400,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  400,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  400,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 8% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی اسکندر (واحد۹) قیمت از 440,000 تومان در خور و بیابانک‌‌٬ کد 37895
۱۴ مهر تا ۲۱ اسفند
35,200 تومان تخفیف

اسکندر (واحد۹)

440,000 تومان از 404,800 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در خور و بیابانک
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  440,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  440,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  178,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 8% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی اسکندر (واحد۸) قیمت از 440,000 تومان در خور و بیابانک‌‌٬ کد 37885
۱۴ مهر تا ۲۱ اسفند
35,200 تومان تخفیف

اسکندر (واحد۸)

440,000 تومان از 404,800 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در خور و بیابانک
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  440,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  440,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  178,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 8% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی اسکندر (واحد۷) قیمت از 440,000 تومان در خور و بیابانک‌‌٬ کد 37875
۱۴ مهر تا ۲۱ اسفند
35,200 تومان تخفیف

اسکندر (واحد۷)

440,000 تومان از 404,800 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در خور و بیابانک
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  440,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  440,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  178,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 8% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی اسکندر (واحد۶) قیمت از 440,000 تومان در خور و بیابانک‌‌٬ کد 37864
۱۴ مهر تا ۲۱ اسفند
35,200 تومان تخفیف

اسکندر (واحد۶)

440,000 تومان از 404,800 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در خور و بیابانک
ظرفیت 4 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  440,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  440,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  178,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 40% تخفیف
1 - هتل آپارتمان ونوس (سه نفره ۱) قیمت از 478,000 تومان در اصفهان‌‌٬ کد 149018
۲۷ آذر تا ۱۰ اسفند
191,200 تومان تخفیف

ونوس (سه نفره ۱)

478,000 تومان از 286,800 تومان
هتل آپارتمان در اصفهان
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  478,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  478,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  478,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 40% تخفیف
1 - هتل آپارتمان ونوس (سه نفره ۲) قیمت از 478,000 تومان در اصفهان‌‌٬ کد 149022
۲۷ آذر تا ۱۰ اسفند
191,200 تومان تخفیف

ونوس (سه نفره ۲)

478,000 تومان از 286,800 تومان
هتل آپارتمان در اصفهان
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  478,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  478,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  478,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 35% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه شما (۲۰۳) قیمت از 498,000 تومان در یزد‌‌٬ کد 286188
۱۶ دی تا ۱ اسفند
174,300 تومان تخفیف

خانه شما (۲۰۳)

498,000 تومان از 323,700 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در یزد
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  498,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  498,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  312,000 تومان
عکس پیش فرض اتاقک
تخفیف 35% تخفیف
1 - اقامتگاه بوم‌گردی خانه شما (۲۰۴) قیمت از 498,000 تومان در یزد‌‌٬ کد 286191
۱۶ دی تا ۱ اسفند
174,300 تومان تخفیف

خانه شما (۲۰۴)

498,000 تومان از 323,700 تومان
اقامتگاه بوم‌گردی در یزد
ظرفیت 3 نفر
اتاق خواب ندارد
 • قیمت ها
  قیمت پایه
  498,000 تومان
  قیمت ایام تعطیلات
  498,000 تومان
  قیمت ایام تابستان
  167,000 تومان