آپارتمان مبله سفیر امید، در شهرکرد

دربست

135متر

14مهمان

2 خواب

otaghak.com

همایون آقایی

بیشتر از 4 سال میزبان اتاقک

1

(1 نظر)

موقعیت تقریبی اقامتگاه

آدرس و موقعیت دقیق اقامتگاه، پس از رزرو برای شما ارسال خواهد شد.
otaghak.com

همایون آقایی

بیشتر از 4 سال میزبان اتاقک

زمان پاسخگویی

کمتر از 5 دقیقه

میزان تأیید رزرو

حدود 80 درصد

مشاهده پروفایل میزبان

هرشب از

908,000

تومان