آپارتمان مجریان (واحد دو غربی)، در گلوگاه

غیر دربست

90متر

6مهمان

2 خواب

otaghak.com

الهه مجریان

بیشتر از 3 سال میزبان اتاقک

3.7

(3 نظر)

موقعیت تقریبی اقامتگاه

آدرس و موقعیت دقیق اقامتگاه، پس از رزرو برای شما ارسال خواهد شد.
otaghak.com

الهه مجریان

بیشتر از 3 سال میزبان اتاقک

زمان پاسخگویی

کمتر از 5 دقیقه

میزان تأیید رزرو

حدود 0 درصد

مشاهده پروفایل میزبان

هرشب از

1,010,000

تومان