خانه ویلایی رمضانی فرد، در ماسال

غیر دربست

140متر

10مهمان

2 خواب

otaghak.com

مهرداد رمضانی فرد

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

4.8

(4 نظر)

موقعیت تقریبی اقامتگاه

آدرس و موقعیت دقیق اقامتگاه، پس از رزرو برای شما ارسال خواهد شد.
otaghak.com

مهرداد رمضانی فرد

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

زمان پاسخگویی

کمتر از 60 دقیقه

میزان تأیید رزرو

حدود 0 درصد

مشاهده پروفایل میزبان

هرشب از

455,000

تومان