خانه مبله صاحب الزمان (عج)، در کاشان

غیر دربست

60متر

3مهمان

1 خواب

otaghak.com

علی رضا علی خانی

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

4.9

(16 نظر)

موقعیت تقریبی اقامتگاه

آدرس و موقعیت دقیق اقامتگاه، پس از رزرو برای شما ارسال خواهد شد.
otaghak.com

علی رضا علی خانی

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

زمان پاسخگویی

کمتر از 15 دقیقه

میزان تأیید رزرو

حدود 22 درصد

مشاهده پروفایل میزبان

هرشب از

505,000

تومان