سوییت سنتی نراقی ها، در کاشان

غیر دربست

80متر

4مهمان

بدون خواب

otaghak.com

مهدی یوسفی

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

4.8

(9 نظر)

موقعیت تقریبی اقامتگاه

آدرس و موقعیت دقیق اقامتگاه، پس از رزرو برای شما ارسال خواهد شد.
otaghak.com

مهدی یوسفی

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

زمان پاسخگویی

کمتر از 5 دقیقه

میزان تأیید رزرو

حدود 100 درصد

مشاهده پروفایل میزبان

هرشب از

1,515,000

تومان