خانه گالری مهر و ماه، در یزد

غیر دربست

90متر

6مهمان

2 خواب

otaghak.com

صدیقه پری ابرقویی

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

5

(1 نظر)

موقعیت تقریبی اقامتگاه

آدرس و موقعیت دقیق اقامتگاه، پس از رزرو برای شما ارسال خواهد شد.
otaghak.com

صدیقه پری ابرقویی

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

زمان پاسخگویی

کمتر از 5 دقیقه

میزان تأیید رزرو

حدود 15 درصد

مشاهده پروفایل میزبان

هرشب از

707,000

تومان