خانه مبله گلستان، در ایزدشهر

غیر دربست

70متر

5مهمان

1 خواب

otaghak.com

محسن تقی نیا

بیشتر از 2 سال میزبان اتاقک

4.3

(6 نظر)

موقعیت تقریبی اقامتگاه

آدرس و موقعیت دقیق اقامتگاه، پس از رزرو برای شما ارسال خواهد شد.
otaghak.com

محسن تقی نیا

بیشتر از 2 سال میزبان اتاقک

زمان پاسخگویی

کمتر از 10 دقیقه

میزان تأیید رزرو

حدود 57 درصد

مشاهده پروفایل میزبان

هرشب از

404,000

تومان