خانه دشه، در پاوه

غیر دربست

50متر

7مهمان

1 خواب

otaghak.com

محمد قادری

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

5

(13 نظر)

10+ رزرو موفق

موقعیت تقریبی اقامتگاه

آدرس و موقعیت دقیق اقامتگاه، پس از رزرو برای شما ارسال خواهد شد.
otaghak.com

محمد قادری

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

زمان پاسخگویی

کمتر از 10 دقیقه

میزان تأیید رزرو

حدود 88 درصد

مشاهده پروفایل میزبان

هرشب از

354,000

تومان