آپارتمان ویو جنگل کنیج کلا، در سوادکوه

غیر دربست

150متر

10مهمان

1 خواب

otaghak.com

محمد حمیدی

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

بدون نظر

موقعیت تقریبی اقامتگاه

آدرس و موقعیت دقیق اقامتگاه، پس از رزرو برای شما ارسال خواهد شد.
otaghak.com

محمد حمیدی

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

زمان پاسخگویی

کمتر از 5 دقیقه

میزان تأیید رزرو

حدود 80 درصد

مشاهده پروفایل میزبان

هرشب از

1,515,000

تومان