خانه روستایی باغ پدری، در ماسال

دربست

150متر

10مهمان

3 خواب

otaghak.com

بنفشه خسروی

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

4.5

(4 نظر)

موقعیت تقریبی اقامتگاه

آدرس و موقعیت دقیق اقامتگاه، پس از رزرو برای شما ارسال خواهد شد.
otaghak.com

بنفشه خسروی

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

زمان پاسخگویی

کمتر از 5 دقیقه

میزان تأیید رزرو

حدود 66 درصد

مشاهده پروفایل میزبان

هرشب از

1,515,000

تومان