0

آپارتمان مبله طوفان، در سرخ رود

غیر دربست

106متر

7مهمان

2 خواب

otaghak.com

علیرضا کباریان

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

5

(1 نظر)

موقعیت تقریبی اقامتگاه

آدرس و موقعیت دقیق اقامتگاه، پس از رزرو برای شما ارسال خواهد شد.
otaghak.com

علیرضا کباریان

بیشتر از 1 سال میزبان اتاقک

زمان پاسخگویی

کمتر از 15 دقیقه

میزان تأیید رزرو

حدود 66 درصد

مشاهده پروفایل میزبان