خط مشی کیفیت اتاقکاستانداردها و انتظارات اتاقک چه هستند؟

ما استانداردها و انتظاراتمان‌را جهت کمک به ایمنی،قابلیت اعتماد بالا و رعایت اصول جامعه مدرن برای تمام میزبانان و مسافران منتشر کرده‌ایم.

ما این استانداردهای توسعه یافته را بر اساس تجربه گسترده در تعامل با اعضای جامعه اتاقک تدوین کرده‌ایم. این استانداردهای در نظر گرفته شده برای جمع آوری سیاست موجود در یک چهارچوب واحد عمل خواهد نمود و

کمک خواهد کرد اعضای جامعه اتاقک و ما درک متقابل بهتری از یکدیگر داشته باشیم.

 

چگونه استانداردها اجرا خواهد شد؟

هر تصمیم اجرایی در نتیجه کار دقیق و مفصلی است که توسط یک تیم کارشناسان به ما اطمینان می‌دهد که به پاسخ درستی برسیم. ما به نقض این سیاست‌ها پاسخگو بوده و به شدت به این مسئله پایبند هستیم. ما تلاش می‌کنیم

که در هر شرایطی در هنگام تصمیم‌گیری های اجرایی این سیاست‌ها را نقض نکنیم.

 

 اگر من با یک تصمیم مخالف باشم چه کاری می‌توانم انجام دهم؟

تیم اجرایی ما حرفه‌ای هستند، اما آن‌ها نیز انسان هستند و امکان خطا وجود دارد.بنابراین، در موارد نادر ممکن است تصمیم اشتباه بگیرند. اگر شما با یک تصمیمی مخالف هستید می توانید با ما تماس بگیرید و ما آن تصمیم را

به دقت دوباره بررسی می کنیم. ما به طور پیوسته تعاریف،استاندارد ها و انتظارات خود را بررسی می‌کنیم.

 

آیا استانداردها در طول زمان تغییر می‌کنند؟

ما همیشه در حال یادگیری و رشد هستیم و استانداردها و انتظاراتمان در طول زمان تکامل می‌یابد و همواره استانداردهای خود را با آخرین تغییرات به روز می‌کنیم.